Realizovali sme

3. ročník konferencie Psychológia v športe „nielen o odolnosti“

2. ročník konferencie Psychológia v športe "nielen o rozvoji talentu"

1. ročník konferencie Psychológia v športe "nielen o zvládaní stresu“