Pripravujeme

Štvrtý ročník konferencie venovanej psychologickým aspektom v športe organizuje

Slovenská asociácia športovej psychológie s podporou

Slovenského olympijského a športového výboru a Slovenského paralympijského výboru.

Termín:

27. október 2022

Aktuality:

Sledujte udalosť na našom FACEBOOKu a získajte najaktuálnejšie informácie o konferencii.

Registrácia:

Forma účasti:

Registrácia je otvorená TU.

Osobná účasť na konferencii v hoteli Gate One v Bratislave – registrácia bude otvorená do utorka 25. októbra alebo do naplnenia kapacity.

Online účasť cez platformu Zoom – registrácia bude otvorená do stredy 26. októbra alebo do naplnenia kapacity.

Program:

Poplatok:

59 EUR do 16.10.2022

69 EUR od 17.10.2022

Úhradu poplatku prosím vykonajte, až po vyplnení prihlášky, na účet  Slovenskej asociácie športovej psychológie vedený v Slovenskej sporiteľni, IBAN: SK88 0900 0000 0051 3514 0783. Do poznámky prosím uveďte ‚vaše meno‘ konferencia 2022.

Poplatok zahŕňa účasť na celom programe (osobne alebo online), a v prípade osobnej účasti 2 x občerstvenie počas prestávok a obed.

Prihláška je platná až po zaplatení a prijatí konferenčného poplatku na náš účet. Na základe prijatia platby na náš účet Vám vystavíme faktúru a pošleme ju na email, ktorý ste uviedli v prihláške. Ak sa budete zúčastňovať konferencie online, tak po pripísaní poplatku na náš účet Vám pošleme link na vytvorenie jedinečného prístupového linku pre vstup do prostredia zoom konferencie.

Počet miest je limitovaný, preto platbu prosím vykonajte bezodkladne.

Storno podmienky: Poplatok po zaplatení nevraciame. V prípade, že sa konferencie po uhradení poplatku nemôžete zúčastniť, máte možnosť miesto seba poslať náhradníka. Ak sa tak udeje, tak Vás prosíme informovať nás o tom emailom sasp@sportovapsychologia.sk, aby sme pri registrácii mali pre neho pripravenú menovku. V prípade otázok nás prosím kontaktujte na sasp@sportovapsychologia.sk