Pripravujeme

Piaty ročník konferencie venovanej psychologickým aspektom v športe organizuje

Slovenská asociácia športovej psychológie s podporou

Slovenského olympijského a športového výboru a Slovenského paralympijského výboru.

Termín:

9. jún 2023

Aktuality:

Sledujte udalosť na našom FACEBOOKu a získajte najaktuálnejšie informácie o konferencii.

Registrácia:

Forma účasti:

Registrácia bude otvorená čoskoro.

Osobná účasť na konferencii v hoteli Gate One v Bratislave – registrácia bude otvorená do stredy 31. mája alebo do naplnenia kapacity.

Online účasť cez platformu Zoom – registrácia bude otvorená do stredy 31. mája alebo do naplnenia kapacity.

Program:

Program budeme zverejňovať postupne.

Poplatok:

59 EUR do 30.4.2023

69 EUR od 1.5.2023

Úhradu poplatku prosím vykonajte, až po vyplnení prihlášky, na účet  Slovenskej asociácie športovej psychológie vedený v Slovenskej sporiteľni, IBAN: SK88 0900 0000 0051 3514 0783. Do poznámky prosím uveďte ‚vaše meno‘ konferencia 2023.

Poplatok zahŕňa účasť na celom programe (osobne alebo online). V prípade osobnej účasti 2 x občerstvenie počas prestávok a obed.

 

Prihláška je platná až po zaplatení a prijatí konferenčného poplatku na náš účet. Na základe prijatia platby na náš účet Vám vystavíme faktúru, ktorú dostanete pri regsitrácii v deň konferencie v prípade osobnej účasti. Ak sa budete zúčastňovať online, tak ju dostanete do emailu po konferencii spolu s certifikátom o účasti. Ak sa budete zúčastňovať konferencie online, tak po pripísaní poplatku na náš účet Vám do 5 dní pošleme link na vytvorenie jedinečného prístupu (linku) pre vstup do prostredia zoom konferencie.

Počet miest je limitovaný, preto platbu prosím vykonajte bezodkladne.

Storno podmienky: Poplatok po zaplatení nevraciame. V prípade, že sa konferencie po uhradení poplatku nemôžete zúčastniť, máte možnosť miesto seba poslať náhradníka. Ak sa tak udeje, tak Vás prosíme informovať nás o tom emailom sasp@sportovapsychologia.sk, aby sme pri registrácii mali pre neho pripravenú menovku. V prípade otázok nás prosím kontaktujte na sasp@sportovapsychologia.sk