Členstvo

Kto sa môže stať členom

 • Absolvent magisterského štúdia psychológie ako riadny člen.
 • Študent psychológie so záujmom pracovať v oblasti športovej psychológie.


Prečo sa stať členom

Ak ste psychológ pracujúci so športovcami, tak ako člen získate:

 • možnosť byť v kontakte s kolegami z odboru;
 • priestor pre zdieľanie poznatkov a dobrej praxe účasťou na interných workshopoch;
 • informácie o dianí v športovej psychológii na Slovensku aj v zahraničí;
 • členstvo vo FEPSACu (Európska federácia športovej psychológie), kde je SAŠP skupinovým členom
 • V neposlednom rade „v jednote je sila“, takže svojím aktívnym členstvom môžete prispieť k rozvoju športovej psychológie na Slovensku.


Ako sa stať členom

 1. Zoznámenie sa so stanovami a etickým kódexom SAŠP (členovia sa s nimi musia stotožňovať) – Stanovy, Etický kódex.
 2. Vyplnenie prihlášky.
 3. Poslanie CV a motivácie stať sa členom na sasp@sportovapsychologia.sk. V prípade riadnych členov aj sken dokladu o dosiahnutom vzdelaní.
 4. Členovia výkonného výboru hlasujú o prijatí za člena „per rollam“ (elektronicky).
 5. Záujemca o členstvo je informovaný prostredníctvom emailu o výsledku.
 6. V prípade súhlasu s prijatím záujemca podpíše Etický kódex a zaplatí ročný členský príspevok 20 EUR, ktorý sa vzťahuje na kalendárny rok (informácie k platbe dostane spolu s informáciou o prijatí).