Odkazy

Profesné organizácie športovej psychológie:

  • FEPSAC (Európska federácia športovej psychológie) fepsac.com
  • ISSP (Medzinárodná spoločnosť športovej psychológie) issponline.org
  • ENYSSP (Európska sieť mladých špecialistov v športovej psychológii) enyssp.com
  • AASP (Asociácia aplikovanej športovej psychológie) appliedsportpsych.org