Slovenská asociácia športovej psychológie
Podporujeme profesionalizáciu psychológie športu na Slovensku a vytvárame platformu pre rozvoj spolupráce medzi športovými psychológmi.
Slovenská asociácia športovej psychológie
Podporujeme profesionalizáciu psychológie športu na Slovensku a vytvárame platformu pre rozvoj spolupráce medzi športovými psychológmi.
Slovenská asociácia športovej psychológie
Podporujeme profesionalizáciu psychológie športu na Slovensku a vytvárame platformu pre rozvoj spolupráce medzi športovými psychológmi.
Previous slide
Next slide

Slovenská asociácia športovej psychológie je združením odborníkov a záujemcov o oblasť športovej psychológie.

Slovenská asociácia športovej psychológie je členom Európskej federácie športovej psychológie. (www.FEPSAC.com)