trebunak mojmir bw sq

PhDr. Mojmír Trebuňák

Mojmír Trebuňák vyštudoval psychológiu popri profesionálnej kariére futbalistu. Už počas štúdijných rokoch sa venoval oblasti športovej psychológie. Vo svojej výskumnej činnosti sa venoval témam výkonovej motivácie v športe a súrodeneckej rivalite u športovcov. Momentálne pôsobí ako mentálny tréner pri výberoch VSFZ a tréner mládežníckych kategórií vo futbale. Ako najväčšie plus považuje spojenie empirickej skúsenosti a vedeckého vzdelania pre využitie v praxi.