ivana tusikova BW

PhDr. Ivana Tušiková

Ivana Tušiková vyštudovala psychológiu na Prešovskej univerzite v Prešove. Svoje vzdelanie si neskôr doplnila rigoróznou skúškou na Filozofickej fakulte v Prešove v odbore Psychológia. Vo svojej atestačnej práci sa obsahovo zamerala práve na oblasť športovej psychológie pod názvom „Mentálna príprava úzkostlivých športovcov v kontexte vrcholových športových podujatí“. Je absolventkou kurzu hypnózy a autogénneho tréningu. Momentálne pôsobí ako psychologička na Strednej športovej škole v Košiciach kde výraznú časť svojej práce orientuje na mentálnu prípravu športovcov. Pomáha športovcom regulovať svoj psychický stav, uvedomiť si dôležitosť mentálnej prípravy pre dosiahnutie maximalizácie výkonu, najvyšších cieľov a priaznivej duševnej pohody. Vo svojej praxi prichádza do kontaktu s  individuálnymi i kolektívnymi odvetviami športu, úzko spolupracuje s rodičmi aj trénermi.