michal murarik small

PaeDr. Mgr. Michal Murárik

Michal Murárik bol dlhoročným reprezentantom v zjazdovom lyžovaní. Vyštudoval telesnú výchovu a regeneráciu na FTVŠ UK v Bratislave a neskôr psychológiu na FIF UK. Po skončení športovej kariéry pôsobil ako tréner zjazdových lyžiarov v žiackej aj juniorskej kategórii. Venoval sa aj oblasti vzdelávania a rozvoja manažmentu v medzinárodnej spoločnosti. Od roku 2011 pôsobí ako športový psychológ a psychoterapeut. Absolvoval psychoterapeutický výcvik v systemickej psychoterapii, ktorého základom je práca s celým systémom športovec – rodič – tréner. Dlhodobo spolupracuje s rôznymi športovými zväzmi a športovcami na Slovensku.