karin vravkova BWsmall

Mgr. Karin Vravková

Karin Vravková vyštudovala psychológiu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Počas štúdia sa zamerala na odbor športovej psychológie a napísala v tejto oblasti dve záverečné práce na tému „Prístup trénera vo vzťahu k vyhoreniu a úzkosti u športovcov“ a „Vzťah medzi radosťou z pohybovej aktivity a vnímaním úspechu u študentov športových gymnázií“.  K športovej psychológii ju priviedli osobné skúsenosti zo športového prostredia kde sa sa dlhodobo venovala tenisu. Vo svojej práci sa venuje tak ako individuálnym, tak aj kolektívnym športom. Pracuje s jednotlivcami, tímami, rodičmi ale aj trénermi. Je členkou Slovenskej asociácie športovej psychológie a ENYSSP (Európska sieť mladých špecialistov v športovej psychológii).