petra pacesova

Mgr. et Mgr. Petra Pačesová, PhD.

Na Univerzite Komenského študovala nielen psychológiu, ale i na Fakulte telesnej výchovy a športu kde momentálne pôsobí ako pedagogička a prodekanka pre vedu. Psychológii sa venuje nielen vo svojej poradenskej praxi, ale i výskumne. Zameriava sa na oblasť mentálnej prípravy športovcov v individuálnych aj tímových športoch, na oblasť skvalitnenia tréningu založenom na koncentrácii športovca, zvládaniu stresu, tlaku alebo preneseniu tréningového výkonu do podmienok súťaže. V športovej praxi spolupracuje so ženskou futbalovou reprezentáciou SR, s hráčkami v prvej stovke okruhu WTA, ale i s inými tenistami, lyžiarmi, atlétmi, karatistami, športovými strelcami, hokejistami, gymnastami, džudistami, florbalistami, golfistami či stolnými tenistami zo Slovenska, Českej republiky či Ruska. Podieľala sa tiež na mentálnej príprave športovca pred a počas OH v Tokiu.