adam_truhlar_malaBW

Mgr. Adam Truhlář

Adam Truhlář je športový psychológ, absolvent psychológie na FIF UK v Bratislave. Jeho zameraním sú neurovedecké prístupy  aplikované do  kontextu športového výkonu. Pracuje s vrcholovými športovcami na medzinárodnej úrovni a podieľal sa na tvorbe rozvojového systému SZĽH, ktorého cieľom je zaviesť inovatívne metódy do vedenia mladých športovcov. Je autorom diela Kouč 21. storočia a Športová psychológia pre hokejových rodičov. Ako tenisový tréner pracoval v svetových akadémiách v zahraničí (UAE, ESP, DE, IT). V súčasnosti vlastní tenisovú akadémiu N.1 a spoločnosť Sportintelligence, ktorej zameraním je identifikácia a rozvoj detského talentu z motorického a emocionálneho aspektu.