andrea polackova BWsmall

Mgr. MSc. Andrea Poláčková

Andrea Poláčková vyštudovala psychológiu na FIF UK v Bratislave a neskôr športovú psychológiu na JYU vo Fínsku. Počas celého štúdia sa venovala výskumu zameranému na jazdecký šport, ktorému sa stále aktívne venuje. V rámci kontinuálneho vzdelávania sa pravidelne zúčastňuje odborných konferencií a workshopov nie len doma, ale aj v zahraničí. Absolvovala výcvik integratívneho koučingu INTECO, pracovala s deťmi s poruchou autistického spektra a vo svojej psychologickej praxi sa venuje prevažne ľuďom zo športového prostredia. Momentálne pôsobí v UK a čiastočne aj na Slovensku. Je členkou Slovenskej asociácie športových psychológov a reprezentantkou Slovenska pre ENYSSP (Európska sieť mladých špecialistov v športovej psychológii).